Utepedagogik  

Skolträdgården och skogen är vårt vardagsrum

Runt Solberga by finns ett stort naturområde med park, åkrar, beteshagar och en fantastisk skog. En del av undervisningen sker utomhus.

Det pedagogiska trädgårdsarbetet bidrar till sammanhang genom att följa växterna hela vägen från sådd till skörd och användning. Vi börjar ofta med sådden redan i klassrummet, planterar ut när värmen stiger i jorden och sköter sedan om plantorna ända fram till skörd. Alla kan vara delaktiga på sitt sätt.

Mot säsongens slut skördas Solbergas fruktträd. Vi mustar mycket av våra äpplen och använder som måltidsdryck en stor del av året. Vintertid erbjuder Solbergas parkmiljö och omgivande skog meningsfulla uppdrag för elever som trivs bäst med praktiska uppgifter. Vi samlar och torkar ved, städar i skogen och gör i ordning stigarna.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare