Förening och Styrelse på Solberga by

År 1956 bildades Föreningen på Solberga som då hette Solbergahemmet. Det var också starten för Solberga som fristående särskola. Redan 1945 hade Solbergahemmet uppstått genom Gustav och Agathe Ritter, men då som ett annex till Mikelgården med uppgiften att ta hand om ungdomars yrkesträning.

Förningen är Solbergas ledande organ och dit kan alla medarbetare söka medlemskap. Föreningen håller varje år Årsmöte och utser en Styrelse som skall handha dess affärer. Föreningen kan också anordna utbildningsmöten på olika teman.

Styrelsen ansvarar för att Solbergas organisation, ekonomi och övergripande frågor fungerar väl. Stora ekonomiska investeringar och långsiktiga strategiska frågor måste beslutas av Styrelsen. Men det dagliga operativa arbetet är delegerat till Ledningsgruppen som redovisar sitta arbete för Styrelsen under minst fyra årliga möten.

Styrelsens nuvarande sammansättning år 2023-2024

Ordförande Henri Quarfood
Ledamot Christoffer Heselius
Ledamot Gunnel Widmark, sekreterare
Ledamot Peter Ericsson, vice ordförande
Ledamot Alve Fant
Ledamot Pablo Mansilla del Toro
Ledamot Kristoffer Lüthi
Suppleant Botvid Aquilon
Suppleant Anna Skoglund

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare