Vårdnadshavare

Vi erbjuder en helhetslösning med anpassad grundskola samt elevhem och korttidshem enligt LSS för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Solberga by är en idéburen verksamhet vilket innebär att eventuellt ekonomiskt överskott avsätts till att förbättra verksamheten.

Solberga by ligger i Ytterjärna, nära avfarten till Järna från E4, ca 50 km söder om Stockholm.


Sök plats i boende eller skola

Om du som vårdnadshavare söker plats på Solbergas elevhem är det en del du behöver tänka på. Se nedan vilka steg du behöver ta. Om du behöver råd och stöd hjälper vi gärna till!

Om du söker plats enbart i skolan ser handläggningen annorlunda ut. Då kontaktar du enklast någon av våra rektorer för mer information.


1. Kontakta din kommun

Det är viktigt att du meddelar din kommun att du är intresserad av en plats på Solberga by. Oftast riktas ansökan till LSS-handläggaren i kommunen.

2. Träffa din handläggare

Det är bra om du kan få träffa din handläggare och berätta om ditt barns situation och behovet av omsorg..

3. Kontakta oss

Kontakta oss sedan och berätta om din intresseanmälan. Vi kan då berätta om kösituationen och möjligheten att få plats.


Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare