Kompetensutveckling vid Solberga by

Programmet erbjuder kompetensutveckling för de som arbetar med stödjande insatser för personer med funktionsnedsättning i Solberga by.

Det övergripande syftet är att höja medarbetarnas kompetens genom systematisk fortbildning inom relevanta områden.

I mån av plats erbjuds även utomstående att delta i utbildningarna.

Här kommer du kunna läsa om vilka utbildningar vi erbjuder och hur du anmäler dig mm.

Utbildningarna äger oftast rum i Solberga bys utbildningslokal på Ekgården, ingång genom sidoentrén.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare