Kompetensutveckling vid Solberga by

Programmet erbjuder kompetensutveckling för de som arbetar med stödjande insatser för personer med funktionsnedsättning i Solberga by.

Det övergripande syftet är att höja medarbetarnas kompetens genom systematisk fortbildning inom relevanta områden. I mån av plats erbjuds även utomstående att delta i utbildningarna mot en kostnad. Kontakta Örjan Liebendörfer (orjan@solbergaby.se) vid intresse.

Utbildningarna äger oftast rum i Solberga bys utbildningslokal på Ekgården, ingång genom sidoentrén.

Anmälan sker via närmsta chef.

Planerade utbildningar HT-22:

  • 29.9 Salutogent ledarskap, del 3. För arbetslagsledare. Peter Lindberg. Ej öppen för anmälan.
  • 12.10 Olof Risberg halvdag (tema ej fastlagt)
  • 13.10 Olof Risberg halvdag (tema ej fastlagt)
  • 26.10 Introduktionsutbildning 15:00-18:30
  • 24.11 13-16 Grundkurs i waldorpedagogik. Örjan Liebendörfer
  • 2.12 Introutbildning
  • 7.12 Olof Risberg halvdag (tema ej fastlagt)
  • 8.12 Olof Risberg halvdag (tema ej fastlagt)

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare