Kompetensutveckling vid Solberga by

Programmet erbjuder kompetensutveckling för de som arbetar med stödjande insatser för personer med funktionsnedsättning i Solberga by.

Det övergripande syftet är att höja medarbetarnas kompetens genom systematisk fortbildning inom relevanta områden. I mån av plats erbjuds även utomstående att delta i utbildningarna mot en kostnad. Kontakta Örjan Liebendörfer (orjan@solbergaby.se) vid intresse.

Utbildningarna äger oftast rum i Solberga bys utbildningslokal på Ekgården, ingång genom sidoentrén.

Anmälan sker via närmsta chef.

Planerade utbildningar:

  • 12.1 2023: 13-16 Introduktionsutbildning
  • 26.1 2023: 13-16 Grundkurs i waldorpedagogik. Örjan Liebendörfer

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare