Donera

Föreningen Solberga by är en ideell förening. Verksamheten är idéburen vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Verksamheten med skola och elevhem finansieras främst genom elevernas hemkommuner. 

Donationer har alltid varit en viktig del när Solberga byggt nya elevhem, skolbyggnader eller lekmiljöer och under åren har de donationer och arv som testamenterats till Solberga by bidragit till att utveckla verksamheten och skapa ännu bättre förutsättningar för elever och medarbetare.  

De kommande åren står vi inför flera större projekt; med renovering av elevhem, anpassade lekmiljöer, rusta upp trädgården och bygga ett nytt växthus.

Alla bidrag går direkt in i verksamheten och våra spännande utvecklingsprojekt!  

Vill Du vara med och bidra till att utveckla vår verksamhet?  

Alla donationer, stora som små, är välkomna! 

  • Sätt in din gåva på vårt bankgiro 5381-2715.
  • Märk din insättning med ”gåva”. 

Om du önskar ett tackkort som bekräftelse på att pengarna kommit fram, behöver du bifoga din adress, men det går också bra att vara anonym. 

I testamenten riktas gåvan till Föreningen Solberga by, Järna, organisationsnummer 81 56 00-0823. 

Tack för ditt bidrag! 

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare