Handläggare

Vi erbjuder en helhetslösning med anpassad grundskola samt elevhem och korttidshem enligt LSS för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi tar emot barn som är mottagna i anpassad grundskola.

I en del av verksamheten tar vi även emot barn med intellektuell funktionsnedsättning som även har synnedsättning eller blindhet. Samarbete sker med tex SPSM och Syncentralen med särskilda utbildningsinsatser till medarbetarna.

Skolan är även öppen för dagelever från den närliggande regionen.

Solberga by är en idéburen verksamhet vilket innebär att eventuellt ekonomiskt överskott avsätts till att förbättra verksamheten.


Placeringsförfrågan

Välkommen med din placeringsförfrågan via kontaktfomulär, mejla till info@solbergaby.se eller via telefon 08-551 501 26

Vi erbjuder

Elevhemsboende enligt LSS § 9.8
Korttidsvistelse enligt LSS § 9.6
Korttidstillsyn enligt LSS § 9.7
Anpassad grundskola årskurs 1-9
Skolfritids för barn årskurs 1-6

Välkommen att kontakta oss!

Elisabeth HeseliusFöreståndare elevhemmen Svalan och Lingon

Elisabeth Heselius

08-55153809
elisabeth.heselius@solbergaby.se
Cecilia SteniusFöreståndare för elevhemmen Syrén och Smultron

Cecilia Stenius

08-55153834
cecilia.stenius@solbergaby.se
Kim ParlingRektor och skolchef

Kim Parling

08-55153835
kim.parling@solbergaby.se
Henrik PetterssonBiträdande föreståndare för elevhemmen Solros och Gullregn

Henrik Pettersson

070 089 52 89
henrik.pettersson@solbergaby.se

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare