Handläggare

Vi erbjuder en helhetslösning med anpassad grundskola samt elevhem och korttidshem enligt LSS för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi tar även emot placeringar enligt SOL under förutsättning att barnet tillhör LSS personkrets 1 samt är mottagen i anpassad grundskola.

I en del av verksamheten tar vi även emot barn med intellektuell funktionsnedsättning som även har synnedsättning eller blindhet. Samarbete sker med tex SPSM och Syncentralen med särskilda utbildningsinsatser till medarbetarna.

Skolan är även öppen för dagelever från den närliggande regionen.

Solberga by är en idéburen verksamhet vilket innebär att eventuellt ekonomiskt överskott avsätts till att förbättra verksamheten.


Placeringsförfrågan

Välkommen med din placeringsförfrågan via kontaktfomulär, mejla till info@solbergaby.se eller via telefon 08-551 501 26

Vi erbjuder

Elevhemsboende enligt LSS § 9.8
Korttidsvistelse enligt LSS § 9.6
Korttidstillsyn enligt LSS § 9.7
Anpassad grundskola årskurs 1-9
Skolfritids för barn årskurs 1-6

Välkommen att kontakta oss!

Helen HolmbergVerksamhetschef. Föreståndare LSS 9:6 (korttidshem).

Helen Holmberg

08-55153803
helen.holmberg@solbergaby.se
Elisabeth HeseliusFöreståndare elevhemmen Svalan och Lingon

Elisabeth Heselius

08-55153809
elisabeth.heselius@solbergaby.se
Cecilia SteniusFöreståndare för elevhemmen Syrén och Smultron

Cecilia Stenius

08-55153834
cecilia.stenius@solbergaby.se
Örjan LiebendörferSkolchef och rektor åk 4-9, Föreståndare LSS-fritids

Örjan Liebendörfer

08-55153847
orjan@solbergaby.se
Kim ParlingRektor åk 1-3 och skolfritids

Kim Parling

08-55153835
kim.parling@solbergaby.se
Henrik PetterssonBiträdande föreståndare för elevhemmen Solros och Gullregn

Henrik Pettersson

070 089 52 89
henrik.pettersson@solbergaby.se

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare