Likabehandlingsplan

Vi har som mål att vår skola är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi har en välkomnande atmosfär där elever och vuxna möts med respekt och lika värde, en plats där alla upplever att de blir lyssnade på och att deras åsikter räknas.

Vår verksamhet ger eleverna möjlighet att lära i meningsfulla sammanhang där barnen har inflytande och utvecklar vänskapliga relationer. Personal som arbetar hos oss ska vara goda förebilder och omhändertagande och det stärker vår gemenskap tillsammans.

Vi eftersträvar en hög kvalitet i den pedagogiska relationen i mötet mellan personal och elever. Genom sitt förhållningssätt är personal förebilder för varandra genom att stå upp för vår syn på vad som skapar kvalitet i relationen.

För att lyckas med det så är en likabehandlingsplan en viktig ” ledstång” som visar riktning och att vi hela tiden har ett främjande arbete som handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Ett arbete som utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Värdegrundsarbetet syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas.

Om du vill ta del av skolans aktuella likabehandlingsplan kan du kontakta skolledningen.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare