Integritetsskyddspolicy Solberga by

I personuppgiftspolicyn nedan finner du information om FÖRENINGEN SOLBERGA BYs personuppgiftsbehandling.


Introduktion

FÖRENINGEN SOLBERGA BY, 815600–0823, tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför informera dig om vår personuppgiftsbehandling vi för om dig. Denna integritetskyddspolicy avser att informera alla intresserade om vår behandling utav dina personuppgifter.

En personuppgift är en uppgift som, direkt eller indirekt, identifierar en individ som till exempel namn, telefonnummer, adress och mail. FÖRENINGEN SOLBERGA BY följer all tillämplig lagstiftning och all personuppgiftsbehandling sker utifrån EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida www.imy.se.

Personuppgiftsansvarig är FÖRENINGEN SOLBERGA BY, 815600–0823, Solberga 27, 153 91 JÄRNA, STOCKHOLMS LÄN, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via info@solbergaby.se Dataskyddsombudet (DSO) på FÖRENINGEN SOLBERGA By är Qlosr gdpr@qlosr.se

Behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter kan finnas sparade hos oss i de fall du har varit anställd av oss, kunder, leverantör eller tagit del utav någon av våra tjänster, boende, skola eller fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Dina personuppgifter kan även behandlas av oss i det fall du har ingått avtal och/eller varit i kontakt med oss och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från en tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, möjlighet att kontakta dig, säker identifikation, uppfylla dina eller våra rättsliga förpliktelser, ge möjlighet att erbjuda fullgöra alla våra tjänster inom boende, skola eller fritidsaktiviteter.

Delning av dina personuppgifter

Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än de redovisade samt utav molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

Säkerheten för dina uppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Dina rättigheter

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där det är tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information kostnadsfritt 1 gång/år om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför FÖRENINGEN SOLBERGA BY som mottagit personuppgifter från oss; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. FÖRENINGEN SOLBERGA BY svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta info@solbergaby.se. Om du har frågor gällande FÖRENINGEN SOLBERGA BYs personuppgiftsbehandling kontakta vårt Dataskyddsombud, Qlosr, via gdpr@qlosr.se

Datalagring

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Information kring lagringstid ges vid påbörjande utav behandlingen och har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakta oss på info@solbergaby.se så berättar vi mer.

Ytterligare information

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du anser att vi på något sätt anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till imy@imy.se.

Cookiepolicy Solberga by

I  cookiepolicyn nedan finner du information om hur FÖRENINGEN SOLBERGA BY hanterar cookies.


Varför vi använder cookies

Varje modern webbplats idag använder sig av s.k. “cookies” och “liknande lagringsteknologier”. “Cookies” är små textfiler som lämnas och lagras i din webbläsare. De låter dig utnyttja webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner. Men inte alla cookies fungerar på samma sätt. I den här texten förklarar vi vad skillnaden är mellan de olika typerna av cookies, vilka typer vi använder, och vad “liknande lagringsteknologier” är.

Fyra typer av cookies

Det finns i princip fyra typer av cookies:

1. Nödvändiga cookies

“Nödvändiga cookies” är cookies som gör att du kan besöka vår webbplats utan problem. De ser till exempel till att ett pop-up fönster eller ett meddelandefält inte kommer tillbaka nästa gång du besöker vår webbplats om du en gång har avfärdat det, de förhindrar webbläsarfel, de gör att du bara kan “gilla” ett blogginlägg en gång, de skyddar mot förfalskning (“Cross-site request forgery” eller CSRF), etc. Nödvändiga cookies behöver inget särskilt tillstånd för att kunna användas. Om du inte vill ha nödvändiga cookies på din dator, mobil eller surfplatta, så bör du antingen inte surfa vidare på vår webbplats, eller inaktivera dem i din webbläsare (se “Om du vill rensa dina cookies” nedan).

2. Analys- och statistik cookies

“Analys- och statistik cookies” är cookies vi behöver för att underlätta analys av antal besökare på webbplatsen, vilka sidor de besöker, om vår webbtrafik går upp eller ner över tid, etc. När du besöker vår webbplats för första gången ser du ett gult meddelandefält. I det här meddelandefältet frågar vi dig om ditt samtycke för att använda våra analys- och statistik cookies. Om du samtycker lämnar vi analys- och statistik cookies i din webbläsare, och de försvinner efter 30 dagar. Om du efter det besöker vår webbplats, frågar vi dig om ditt samtycke igen. Om du inte ger ditt samtycke lämnar vi inte några analys- och statistik cookies i din webbläsare, men i så fall räknas ditt besök inte in i vår statistik. Därför skulle vi naturligtvis uppskatta det om du vill ge ditt samtycke.

3. Cookies för marknadsföring

“Cookies för marknadsföring” används på många webbplatser för att erbjuda dig någon produkt, för att driva en kampanj, visa annonser, etc. Föreningen Solberga by säljer dock ingenting, vi driver inga kampanjer, och vi har inget behov av den här typen av cookies.

4. Cookies för personalisering

Samma sak gäller “cookies för personalisering”. Cookies för personalisering används ofta på webbplatser som säljer någonting. De håller reda på vad du har köpt, vilka sorters produkter du verkar gilla, etc. Syftet med cookies för personalisering är att kunna erbjuda dig en upplevelse anpassad till ditt beteende och preferenser. Föreningen Solberga by säljer dock ingenting, och vi har inget behov av den här typen av cookies.

I  Solberga bys cookiepolicy, som du finner nedan, finner du information om hur FÖRENINGEN SOLBERGA BY hanterar cookies.

Solberga By – Cookietabell 

CookiedomänCookieKategoriSyfteLivslängd
.solbergaby.se_gaNödvändig nivå (1)Denna cookie installeras av Google Analytics.Sessionen löper ut
.solbergaby.se_ga_EF2RHVSFP4Nödvändig nivå (1)Denna cookie installeras av Google Analytics.Sessionen löper ut
Google (om tillämpligt)Google AnalyticsAnalys och funktion (Nivå 2)Google Analytics är ett webb­analys­verktyg som används för analys av beteende och användning av Solberga Bys webbplats.

Mer information om Google Analytics hittar du här: Analytics (google.com)
Du som använder Google Chrome kan välja att stäng av alla Google Analytics cookies här: Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download PageTabell senast uppdaterad: 2023-05-02

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare