Om oss

Föreningen Solberga by är en ideell förening utan vinstintresse som driver boende och skola i Ytterjärna i Södertälje Kommun sedan mer än 75 år. Vi finns i en levande bygemenskap med bostäder integrerade i området.

Vi har boende i elevhem (internat), anpassad grundskola för barn och ungdomar mellan 6-16 år samt skolfritids och fritidsverksamhet med tillstånd enligt LSS. Barn som fyller 6 år kan börja i skolans årskurs 1 om föräldrarna önskar det. På skolan går utöver de barn som bor på Solbergas elevhem även många dagelever. På elevhemmen bor barn i olika åldrar tillsammans.

För plats på elevhemmen förutsätts beslut av kommunen genom LSS-handläggaren. Kontakta verksamhetschef  Johan Strömgren om du vill veta mer om processen kring placering genom LSS.

Om du vill söka plats på skolan eller ställa ditt barn i kö kan du kontakta rektor Kim Parling  för mer information.

Våra verksamheter

Elevhemsboende enligt LSS § 9.8
Korttidstillsyn, barn över 12 år enligt LSS § 9.7
Anpassad grundskola årskurs 1-9
Skolfritids för barn årskurs 1-6

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare