Om oss

Föreningen Solberga by är en ideell förening utan vinstintresse som driver boende och skola i Ytterjärna i Södertälje Kommun sedan mer än 75 år. Vi finns i en levande bygemenskap med bostäder integrerade i området.

Vi har boende i elevhem (internat), anpassad grundskola för barn och ungdomar mellan 6-16 år samt skolfritids, korttidshem och fritidsverksamhet med tillstånd enligt LSS. Barn som fyller 6 år kan börja i skolans årskurs 1 om föräldrarna önskar det. På skolan går utöver de barn som bor på Solbergas elevhem även många dagelever. På elevhemmen bor barn i olika åldrar tillsammans.

För plats på elevhemmen förutsätts beslut av kommunen genom LSS-handläggaren eller genom socialtjänsten. Kontakta verksamhetschef  Helen Holmberg om du vill veta mer om processen kring placering genom LSS eller SOL.

Om du vill söka plats på skolan eller ställa ditt barn i kö kan du kontakta rektor Kim Parling (åk 1-3) eller Örjan Liebendörfer (åk 4-9) för mer information.

Våra verksamheter

Elevhemsboende enligt LSS § 9.8
Korttidsvistelse (avlastning) enligt LSS § 9.6
Korttidstillsyn, barn över 12 år enligt LSS § 9.7
Anpassad grundskola årskurs 1-9
Skolfritids för barn årskurs 1-6

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare