Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del.

Solbergas skolsköterska har ansvaret för samordningen av läkar- och tandläkarkontakter, vaccinationsprogram och regelbunden uppföljning. Hon har ett nära samarbete med skola, elevhem, vårdnadshavare, vårdcentral, BUP, skolläkare och skolpsykolog.  Skolsköterskan ger även eleverna insmörjningar, massage och terapibad.

Skolhälsovården är en del av elevhälsan.


Skolsköterska och kurator:
Kajsa Petersdotter
kajsa@solbergaby.se

Tel: 08 – 551 538 00


I skolhälsovården ingår även:

Johannes Hallqvist (leg. läkare) och Olof Risberg (leg. psykolog/leg. psykoterapeut).  

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26