Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del.

Solbergas skolsköterska har ansvaret för samordningen av läkar- och tandläkarkontakter, vaccinationsprogram och regelbunden uppföljning. Hon har ett nära samarbete med skola, elevhem, vårdnadshavare, vårdcentral, BUP, skolläkare och skolpsykolog.  

Skolhälsovården är en del av elevhälsan.


Skolsköterska och kurator:
Kajsa Petersdotter
kajsa@solbergaby.se

Tel: 08 – 551 538 00


I skolhälsovården ingår även:

Johannes Hallqvist (leg. läkare) och Olof Risberg (leg. psykolog/leg. psykoterapeut).  

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26