Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del.

Solbergas skolsköterska har ansvaret för hälsobesök och vaccinationsprogram enligt nationellt program. Hon arbetar även som sjuksköterska på våra elevhem, där hon bl.a. ansvarar för samordning av kontakter med sjukvården. Därav har hon ett nära samarbete med både skola, elevhem, vårdnadshavare och elevhälsoteamet. 

Skolhälsovården är en del av elevhälsan.

Skolsköterska och kurator

Kajsa Petersdotter
kajsa@solbergaby.se

Tel: 08-551 538 00


I skolhälsovården ingår även:

Johannes Hallqvist (leg. läkare) och Olof Risberg (leg. psykolog/leg. psykoterapeut).  

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare