Boende

För barn i grundskoleåldern finns möjlighet att bo på Solberga. Mitt i byn, mitt i en stor gemenskap med direkt närhet till naturen, trädgården och djuren.

Omsorgsidé

Våra medarbetares främsta uppgift är att vara uppmärksam på varje barns inneboende förmåga och skapa förutsättningar för att den ska komma till uttryck. Genom att skapa ett socialt och tryggt klimat för barnet uppstår optimala förutsättningar. Eftersom våra barn har varierande grad av kognitiva och kommunikativa nedsättningar är alternativ kompletterande kommunikation (AKK) ett centralt inslag i arbetet. Vidare arbetar vi med strukturerade arbetssätt för att identifiera individuella behov, tillhörande mål och utvärderingsmått för att arbeta med ständiga förbättringar kring barnets stödinsatser.  

Vi är övertygande om att barnets trivsel och utveckling påverkas av estetiska och förutsägbara förhållanden. Utformningen av inomhus- och utomhusmiljön och sunda rytmer är därför av stor betydelse.

Elevhem

Solberga har drygt 30 boendeplatser fördelat på 6 elevhem. För de barn som inte kan åka hem så ofta, blir elevhemmet ett andra hem. En viktig uppgift för medarbetarna är att skapa en trygg och trivsam boendemiljö där barnet får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Varje barn har ett eget rum. Solberga står för ett basutbud av möblemang och textilier. Som förälder är man givetvis välkommen att vara med i utformningen av barnets rum. Det är föräldern och barnet som fyller det med personliga saker. Kanske en nalle, en älsklingstavla, en tv, ett viktigt påslakan med spiderman? Vi vill att barnet ska känna sig hemma i rummet och ha saker omkring sig som det tycker om.

Elevhemmen är öppna 365 dagar om året och personalen arbetar på rullande schema dygnet runt.


Föräldrakontakt

Varje barn får en utsedd kontaktperson som har en viktig uppgift att främja kontakt mellan barnet och föräldrarna. Föräldrar deltar i utformandet av barnets genomförandeplan. Föräldrar/vårdnadshavare är alltid viktiga i ett barns liv, även om det flyttar till Solberga. Vi kommer alltid stödja och underlätta för fortsatt relation och hemresor.

Delaktighet

Solbergas övergripande vision är att varje barn har rätt till ett värdigt liv och skapa sin egen utvecklingsväg. Våra medarbetare arbetar därför aktivt för att skapa förutsättningar för delaktighet där barnet får möjlighet att påverka sin vardag och framtid. Ambitionen är att barnen oavsett funktionshinder ska få möjlighet till ökad självständighet och självbestämmande.

Fritid

Hög prioritet är att erbjuda barnen/ungdomarna meningsfulla fritidsaktiviteter på och utanför Solberga efter individuella behov och önskemål. Solberga by och dess omgivningar erbjuder barnen och ungdomarna ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Oavsett årstid finns alltid något roligt att göra.

En del tar en promenad, andra spelar boll eller sköter om djuren. I stallet finns hästar, getter, får, katter och ankor. På området finns även fotbollsplan, basketplan, skridskobana och pulkabacke. För de som tycker om att åka skidor ligger åkrarna och fälten öppna. Utflykter till olika närliggande mål är populärt såsom badhus, bio, bowling samt olika attraktioner. Ibland bjuds till filmvisning och disco. De gemensamma aktiviteterna planerar elevhemmen tillsammans.

IBIC

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt som stödjer en helhetssyn på människans fungerande. Solberga bys elevhem arbetar med att införa IBIC för att identifiera och dokumentera barnens individuella resurser, mål och resultat. På så sätt skapas en gemensam bild av barnets stödbehov och utvecklingspotential. För att dokumentera dessa uppgifter används WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare