Ännu nöjdare handläggare i år enligt vår nya kvalitetsmätning 👍 😀

Ännu nöjdare handläggare i år enligt vår nya kvalitetsmätning 👍 😀

Varje år genomför Solberga by en kvalitetsmätning hos handläggare i kommunerna. Årets kvalitetsindex steg till 8,6 mot året innan där mätvärdet var 8,4. Handläggarna är särskilt nöjda med hur mottagande och introduktionen fungerar på boendet, hur omvårdnadsinsatserna är organiserade och att placeringen varit lämplig utifrån barnets behov.

Vi gläder oss åt det goda samarbetet med placerande kommuner och vårdnadshavare som ger oss starkt stöd på alla sätt! Tack för ert förtroende!

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare