Solberga 75-år!

I år firar Solberga by hela 75 år! Jubileet kommer koncentreras till hösten men redan nu kan du ta del av vår jubileumslogga! Mer info om firandet kommer efterhand!

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26