Stöd för AKK-utveckling

Stöd för AKK-utveckling

Text: Örjan Liebendörfer & Pontus Wallin
Foton: Manuela Friemann, Judith Breutmann & Elfe Jacobsen
AKK-symboler: Annette Kitzinger

Solberga bys anpassad grundskola har beviljats ekonomiskt
stöd av SPSM för AKK-utveckling

Bakgrunden är att Solberga 2016 inledde ett samarbete med Kölns universitets forsknings- och rådgivningscenter för att överföra deras kommunikationskoncept ”Kölnermapp” till svenska. Med utgångspunkt från det konceptet har Solbergas kommunikationspedagog utformat ett anpassat kommunikationsverktyg som vi kallar SnAKKis.

Konkret innebär det att barnen får individuella bildhjälpmedel baserat på principen om kärnvokabulär som dels finns tillgänglig i skolmiljön och dels som ett individuellt verktyg som barnet äger. Tillsammans med coachande medarbetare stöds barnets kommunikationskompetens i vardagen så att han/hon kan vara med och påverka sin omgivning. 

Syftet med projektet är att eleverna får bättre möjlighet till vardagskommunikation genom att integrera SnAKKis som ett pedagogiskt arbetssätt i skolan.

Projektet innebär att konceptet kommer införas systematiskt i några klasser under 2018 under ledning av vår kommunikationsutvecklare. Vår förhoppning är att arbetet ökar barnens förmåga att förmedla sig och ta till sig kunskap samt bidrar till ett meningsfull lärande. Vår övergripande vision är att alla barn på Solberga by ska ha en röst och en möjlighet att uttrycka sin vilja, sina drömmar och intentioner. Vi tror att SnAKKisen är ett viktigt verktyg för att förverkliga denna vision. 

Läs gärna mer om SPSM:s stöd till utvecklingsprojekt

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
FBZ UK

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare