Skolhundsverksamhet

På Solberga By arbetar My Bergbjörk som är utbildad lärare och skolhundpedagog ihop med sina utbildade hundar som kollegor.

Tillsammans ämnar hundföraren och hundarna bistå med insatser för att ge eleven bättre förutsättningar att nå sina kunskapskrav i skolan. All utbildning sker med inriktning mot läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner.

Hundar som resurs på Solberga By

Skolhundverksamheten bedrivs på Solbergas område och erbjuder individuella insatser samt utomhuspedagogik i närmiljön. I arbetet med elever kan hundar bidra till ökad inlärning, ökad empati och förståelse samt bidra till ökad motivation. Kontakt mellan elev och hund frigör ökade doser av ”må bra”-hormonet oxytocin. Skolhundsteamets insatser anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar och pedagogen möter eleven precis där den är och med vad den behöver just nu. Gemensamt sätter vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål som vi jobbar mot. Eleverna utmanas inom olika områden som koncentration, fysiska utmaningar, medvetenhet, kommunikation samt fin och grovmotoriska övningar. Med hundarna som hjälp till motivation leker vi fram kunskap. Upplägget är starkt motiverande och inbjuder till social utveckling, tolkning av kommunikativa signaler och en vilja att utvecklas.

Hänsyn

Skolhundsteamets arbete genomförs i ett enskilt hus i utkant av skolområdet och verksamheten är förlagd i en egen lokal med egen ingång för hundarna. Stor hänsyn tas till omgivningen och ingen behöver någonsin ha kontakt med hundarna om de inte vill oavsett vilken anledning de har, tex allergi, hundrädsla eller personlig anledning.

Regler

Skolhundsteamet följer riktlinjer från Socialstyrelsen, Jordbruksverket och Skolverket och tillämpar basala hygienrutiner i kontakten mellan elever och hundar. Riskanalys utförs varje år av rektor och hundförare. Vårdnadshavare ger skriftligt medgivande för de elever som deltar i skolhundsverksamheten.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare