Ridterapi 

Solberga By samarbetar med Ridterapi Novalis som ligger på Solbergas område och erbjuder individuell ridterapi samt utomhuspedagogik i stallmiljö. Ridterapi innebär ett upplägg där vi med hästarnas hjälp utvecklar och stimulerar kognitiva och motoriska funktioner hos barnen. Både själsligt och fysiskt berikande övningar är tillgängliga genom den positiva samvaron med hästarna och de andra djuren vid stallet. Upplägget är starkt motiverande och inbjuder till kommunikation, ansvarstagande och en vilja att växa och ta sig an nya utmaningar.

Hästarna, ankorna, fåren, hönsen och katterna medför åtskilliga meningsfulla sysslor och ingår i en utomhusmiljö med möjlighet till mångfaldiga sinnesupplevelser.

Omsorgen om djuren bibringar en naturlig meningsfullhet i skolämnena, att räkna, väga, och läsa är verkliga behov i samband med skötseln av djuren.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare