Samskapa – ett forskningsområde på Solberga by

Solbergas kvalitetsutvecklare Pontus Walllin är doktorand på hälsohögskolan, Jönköping. Hans första studie syftade till att utforska personalens erfarenheter av förutsättningarna för att samskapa med barn och ungdomar som bor på LSS-boenden. ”Samskapa” innebär i detta sammanhang hur personal och barn interagerar för att främja stöd som förbättrar barnens deltagande i vardagen enligt deras önskningar och behov. Studien finns nu publicerad som digital artikel som du kan ta del av om du klickar på nedanstående DOI-länk:

https://doi.org/10.16993/sjdr.789

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare