Referenser

Några berättelser från föräldrar som har sina barn på lågstadiet och fritid:

1.

Varför Solberga?

Vi ville ha en skola där vårt barn får stöd att utveckla motorik, samspel, lek, språk och kommunikation.  Skolan ska också kunna utmana vårt barn att prova nya saker, träna vardagliga färdigheter och sysselsätta sig med meningsfulla aktiviteter, både självständigt och tillsammans med andra. 

Vad är unikt med Solberga?

Skolan har barnen i fokus, på riktigt. Jag upplever att det finns en långsiktighet och ett helhetstänk i verksamheten. Pedagogerna är kompetenta och engagerade.   

Vad är jag mest nöjd med?

På Solberga by ges vårt barn möjlighet att utveckla sin kommunikation, att hitta sätt att uttrycka sig och att berätta om händelser och upplevelser.  Personalen betyder allt!

Hälsningar Linda

2.

Varför vi valt Solberga som skola var att den fyllde alla våra kriterier för våran son . 

Varför vi stannar kvar är för vårt barn trivs.

Vad vi är mest nöjda med är att våran son kommer hem nöjd och glad. 

Med vänlig hälsning Maria


Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare