Skola – Bildgalleri

Lärare och assistenter är tränade i att inte bara se klassen som en grupp, utan också behandla varje elev som en individ med sina egna utmaningar och förmågor.

Gemenskap och kamratskap


Individuellt lärande i gemenskap

Foton: Manuela Friemann,
Simone Strandberg, Kajsa Petersdotter m.fl.


Att fokusera och uttrycka sina känslor

Detta album har två delar. Den första delen innehåller en blandning av bilder från både vår tränings- och särskola. I den andra delen följer vi två elever i träningsskolan och ser vad de gör under några månader, bl. a i hemkunskapen och i klassrummet. Skolan på Solberga är en Waldorfsärskola. Det innebär bl.a. att det är mycket fokus på kreativa ämnen som målning, handarbete och musik. Det kreativa hjälper barnen att fokusera och uttrycka sina känslor. Som ni ser på bilderna är gemenskap och kamratskap viktigt i allt vi gör. Lärare och assistenter är tränade i att inte bara se klassen som en grupp, utan också behandla varje elev som en individ med sina egna utmaningar och förmågor.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare