Forskning på Solberga by kartlägger arbetssätt inom LSS-boenden

Forskning på Solberga by kartlägger arbetssätt inom LSS-boenden

Förbättra personalens kapacitet att stödja barn med intellektuella funktionsnedsättningar

Ett forskningsprojektet, som genomförts på Solberga by som en del i kvalitetsutvecklingen, visar hur personal på LSS-boenden kan förbättra personcentrerat stöd till barnen genom att arbeta systematiskt.

Forskningsprojektet genomförs av Pontus Wallin, kvalitetsutvecklare på Solberga by och en av deltagarna är Yamona Åhlén som arbetar i ett av våra LSS-boenden.

I en artikel i tidning Omtanke kan du ta del av när Yamona Åhlén och Pontus Wallin berättar mer om det lyckade forskningsprojektet som genomförts på Solberga by. Artikeln är publicerad i Omtanke #4 2023. Läs artikeln på omtanke.today

Vidare läsning om forskningsprojektet:

I mars 2023 publicerades även en första delstudie i forskningsprojekt vilken redovisar resultatet från perioden 2020 – 2021 då tre boenden deltog i projektet. Läs delstudien på onlinelibrary.wiley.com

En intervjustudie som publicerades 2021 i Scandinavian Journal of Disability Research som undersöker medarbetarnas erfarenheter att samskapa med barn på LSS-boende. Läs studien på sjdr.se

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare