Korttidsvistelse (LSS §9:6)

En person med funktionsnedsättning kan tillfälligt behöva bo utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid. En sådan insats kallas korttidsvistelse vilket Solberga kan erbjuda ett antal dygn per månad. Solbergas korttids är i första hand för elever på vår skola.

Syftet med korttidsvistelse är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som så småningom ska flytta hemifrån.

Det finns en föreståndare för verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad. Vi har samma personal på korttids så att barnen ska känna sig trygga med människor de känner. När man är på korttids har man eget rum och är tillsammans med andra barn i vardagsrum och kök. Just nu brukar det vara 4-5 barn samtidigt på korttids.

När en elev är på korttids så varvas aktiviteter under dagen. Det kan vara inomhus aktiviteter då man lyssnar på musik eller sagor, lägger pussel, bakar eller hjälper till med maten. Eller så är det utomhusaktiviteter som kan vara promenader till stallet för att hälsa på hästar, får och andra smådjur. I skogen finns gott om stigar och ibland tar man med sig fika eller grillar ute. På området finns också lekområden med gungor och klätterställningar. På helgerna kan det också bli utflykter till något museum, äventyrspark, badplats eller så åker man till ett ställe och äter. 

På loven brukar det arrangeras bio i aulan Arken. Ofta är det tillsammans med något elevhem sång -och musikstunder som brukar vara mycket uppskattade. Barnen känner igen varandra och har roligt tillsammans. Ibland kan man göra en lite längre resa, hyra stuga eller åka till något läger.

Korttids har öppet 5 dygn / månad; en helg i månaden samt varannan onsdag.

Korttids och LSS-fritids finns på Rubinen som ligger nära stallet och skogen.

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare