Att utveckla medarbetarnas kompetens är en central uppgift för Solberga by

Att utveckla medarbetarnas kompetens är en central uppgift för Solberga by

Ökade kompetenskrav från våra beställare, men även vårt eget kvalitetsarbete innebär nya utmaningar men också spännande möjligheter! För att mer systematiskt möta medarbetarnas behov av kompetensutveckling har vi nu inrett en utbildningssal på Ekgården och påbörjat arbetet med ett mer heltäckande program. I begränsad omfattning är också en del av utbildningarna öppna för utomstående.

Läs mer om programmet

Kontakt

SOLBERGA BY

Solberga 27
153 91 Järna
info@solbergaby.se
vxl 08-551 501 26

Hare